×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Donatım Müdürlüğü Görevleri

  1. 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan üniversitemiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği çerçevesinde Çankaya Üniversitesinin ekonomik ve sosyal ihtiyaçları dikkate alınarak, alım, satım, hizmet, yapım, kiralama işlerinin en uygun zaman ve koşulda, üniversite yararı gözetilerek temin edilmesi için verilen görevi yerine getirmek.
  2. Satın alınan demirbaş ve sarf malzemelerinin, muayene kabul komisyonu tarafından kabulü yapıldıktan sonra ambarda sınıflandırılmış halde düzenli ve iyi durumda saklamak, bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zarardan korumak ve ihtiyaç bildiren birimlere belge karşılığında zamanında vermek.
  3. Periyodik bakım gerektiren hizmet alımlarının yıllık bakım sözleşmelerini yapmak.
  4. Alınan demirbaş malzemelerin kayıtlarını yapmak ve her yıl sayımı yapılarak ayniyat hesabını vermek